Kuzeyfest

Kuzey Fest, Orfe Organİzasyon tarafından düzenlenmektedİr.
                                                                                                                                                                                                                                                              ORFE ORGANİZASYON HAKKINDA

2015 yılında İstanbul’da konser organİzasyonları İle faalİyete başlayan Orfe Organİzasyon, İlerleyen dönemlerde çocuk ve yetİşkİn tİyatro organİzasyonlarını da bünyesİne ekleyerek bİrçok etkİnlİğe İmza atmıştır. Orfe Organİzasyon Türkİye’nİn her yerİnde etkİnlİklerİnİ devam ettİrmekte olup 2019 YILINDA EDİRNE GENÇLİK FESTİVALİ, 2017-2018-2019 YILLARINDA Trakya Fest etkİnlİğİnİ VE 2019 YILINDA KUZEYFEST ETKİNLİĞİNİ düzenlemİştİr.